18 augustus 2014

StudieMax: de bijlessen

De bijles

StudieMax in de OBA heeft een vast rooster. Dat wil zeggen: elke locatie heeft een of meer vaste dagen, en voor iedere leerling plannen we een vast tijdstip in en een vaste begeleider. Elke bijles duurt een klokuur, en u kiest voor één of tweemaal per week. Bijles is voor maximaal drie leerlingen tegelijk. Zo krijgt ieder kind genoeg individuele aandacht en trainen ze ook om zelfstandig te werken.

De oefenstof staat in onze les- en oefenboeken Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen. Verder zijn er voor alle basisvakken, inclusief Woordenschat en Studievaardigheden, oefenbladen en aanvullend lesmateriaal.

 

Werkwijze StudieMax

Een leerachterstand op de basisschool leidt vaak tot grote problemen in het vervolgonderwijs. Daarom gaan we altijd samen met de leerling terug in de lesstof, om te ontdekken waar de leerachterstand ligt. Zo werken we aan het verbeteren van basisvaardigheden en aan meer zelfvertrouwen. Soms is de inzet en de motivatie (of het gebrek daaraan) van de leerling een aandachtspunt. Samen met de leerling werken we aan een betere werkhouding en een voldoende basis om de steeds moeilijker wordende lesstof te kunnen en willen volgen.

 

Online leerlingdossier

Van iedere bijles maken we een verslag. Dit verslag is te lezen in ons Digidossier waar u als ouder(s)/verzorger(s) toegang tot heeft. Zo kunt u wekelijks nalezen hoe een bijles verlopen is. Betrokkenen hebben alleen met uw toestemming, inzage. Denk bijvoorbeeld aan de leraar en/of IB-er op school. Ons Digidossier fungeert dan als een handig ‘heen-en-weer’ schriftje, want iemand met toegang kan ook tekst intypen. Handig voor u, voor ons en voor school.

Tot ziens bij StudieMax, in een Bibliotheek bij u in de buurt!