20 mei 2014

Wat is StudieMax?

Voor lang niet alle kinderen is een goede schoolopleiding weggelegd. Het probleem begint voor hen op de basisschool, waar leerachterstanden ontstaan wat soms zelfs leidt tot vroegtijdig schoolverlaten. Deze situatie heeft gevolgen voor onze samenleving, onder andere voor de leefkwaliteit in onze stad en de rest van Nederland, want hoe meer vroegtijdige schoolverlaters, hoe minder (hoog)opgeleid personeel later beschikbaar is.

Dit is vervelend, maar nog erger voor de kinderen zelf. Zij kampen vaak met een negatief zelfbeeld, conflicten thuis en problemen op school.

Kortom: de negatieve gevolgen van onvoldoende en ontoereikend onderwijs. Hier wil -en kan- Stichting StudieMax iets aan doen.

Stichting StudieMax

Stichting StudieMax heeft als doelstelling: ‘Het organiseren en realiseren van bijlessen en huiswerkbegeleiding voor leerlingen van ouders met minder financiële draagkracht’. Wij proberen daarom de lessen beschikbaar te stellen voor de groep ouders die deze steun nodig hebben.

Leerlingen vanaf groep 4 van het basisonderwijs kunnen in Amsterdam, Haarlem, Heerlen en Zandvoort terecht om ondersteuning op maat te krijgen bij het wegwerken van leerachterstanden en -hiaten en om studievaardigheden te ontwikkelen. Middelbare scholieren kunnen in Amsterdam en Haarlem terecht voor de juiste huiswerkbegeleiding in de bibliotheek.

Het StudieMax-programma maakt gebruik van de infrastructuur van De Studietuin waardoor de lesinhoud en de vooruitgang van de leerling voor alle betrokken partijen (ouders, scholen en eventuele hulpinstanties) inzichtelijk worden. Van elke les of begeleiding wordt een verslag gemaakt en drie keer per jaar worden de leerlingen geëvalueerd. Deze bevindingen worden via het beveiligde digitale onderwijsdossier gedeeld zodat iedere leerling optimaal kan worden begeleid.

Het bestuur van Stichting StudieMax

Saskia Grotenhuis (Voorzitter)Saskia Grotenhuis opent_JPG heeft aan de Universiteit van Amsterdam de studies Antropologie en Sociologie met succes afgerond. Vanaf het jaar 2000 werkte zij als beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Amsterdam, Dienst DMO. Vanaf augustus 2008 is zij de zeer succesvolle schooldirecteur van de OSB, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer.

 

Joke van Hedel (Penningmeester) 1601543_639039772819815_713566366_nheeft gestudeerd aan de Universiteit van Rotterdam en heeft daarnaast de diploma’s MO A en MO B Engels behaald. Zij  beschikt over een ruime ervaring als leerkracht, zowel in Nederland als in België waar zij thans woonachtig is. Na haar pensionering als leerkracht werkt zij als vice president van Small Enterprise Assistance Funds (“SEAF”), een mondiaal investeringsfonds voor opkomende bedrijfsactiviteiten.

 

Anne Marie Gerver (Secretaris) gerverais kandidaat-notaris en specialiseert zich in commercieel vastgoed. Mevrouw Gerver is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2010 in notarieel recht en Nederlands recht. Tijdens haar studie studeerde zij een half jaar aan Mc Gill University in Canada. Op 1 februari 2011 is zij in dienst getreden bij NautaDutilh.