20 mei 2014

Wat is StudieMax?

Voor lang niet alle kinderen is een goede schoolopleiding weggelegd. Het probleem begint voor hen op de basisschool, waar leerachterstanden ontstaan wat soms zelfs leidt tot vroegtijdig schoolverlaten. Deze situatie heeft gevolgen voor onze samenleving, onder andere voor de leefkwaliteit in onze stad en de rest van Nederland, want hoe meer vroegtijdige schoolverlaters, hoe minder (hoog)opgeleid personeel later beschikbaar is.

Dit is vervelend, maar nog erger voor de kinderen zelf. Ze kampen met een negatief zelfbeeld, conflicten thuis en problemen op school.

Kortom: de negatieve gevolgen van onvoldoende en ontoereikend onderwijs. Hier wil -en kan- Stichting StudieMax iets aan doen.

 

StudieMax

Stichting StudieMax heeft als doelstelling: ‘Het organiseren en realiseren van bijlessen en huiswerkbegeleiding voor leerlingen van ouders met minder financiële draagkracht’. Wij proberen daarom de lessen beschikbaar te stellen voor de groep ouders die deze steun nodig hebben.

Leerlingen vanaf groep 4 van het basisonderwijs kunnen in Amsterdam, Haarlem, Heerlen en Zandvoort terecht om ondersteuning op maat te krijgen bij het wegwerken van leerachterstanden en -hiaten en om studievaardigheden te ontwikkelen. Middelbare scholieren kunnen in Amsterdam en Haarlem terecht voor de juiste huiswerkbegeleiding in de bibliotheek.

Het StudieMax-programma maakt gebruik van de infrastructuur van De Studietuin waardoor de lesinhoud en de vooruitgang van de leerling voor alle betrokken partijen (ouders, scholen en eventuele hulpinstanties) inzichtelijk worden. Van elke les of begeleiding wordt een verslag gemaakt en drie keer per jaar worden de leerlingen geëvalueerd. Deze bevindingen worden via het beveiligde digitale onderwijsdossier gedeeld zodat iedere leerling optimaal kan worden begeleid.