12 oktober 2016

Over StudieMax basis

De StudieMax-filosofie

Basisschoolleerlingen moeten aan steeds meer eisen voldoen. De resultaten vanaf groep zes zijn tegenwoordig bepalend voor de verdere schoolloopbaan. Dat is spannend en soms zorgelijk, want wat te doen als het op school niet goed gaat? Met hulp van het doeltreffende StudieMax-bijlesprogramma krijgen u en uw kind meer controle op de schoolprestaties.

Iedereen weet: schoolwerk is niet altijd leuk. Om schoolwerk toch aantrekkelijker te maken, hebben we na uitgebreid testen de goede formule gevonden: StudieMax en zijn vriendjes! In uw buurtbibliotheek doceert het robotje StudieMax de schoolvakken op een vrolijke manier aan maximaal vier leerlingen tegelijk. Hierdoor blijven kinderen langer geïnteresseerd en nemen de stof makkelijker op. Daarnaast verwerken we een verhaallijn in de bijlessen. Dit heeft een bewezen positief resultaat op het geheugen.

Bij een nieuwe leerling verzamelt StudieMax informatie bij de ouders (via het inschrijfformulier), de leerling zelf en zo nodig bij de school. De StudieMax-begeleider bepaalt voor een leerling drie aandachtspunten en de leerling gaat gericht daarmee aan de slag om op deze gebieden zijn of haar vaardigheden te verbeteren. StudieMax gaat terug in de stof, werkt met oefenbladen, pakt er concrete materialen bij en gebruikt geteste computerprogramma’s om de basisstof bij te spijkeren.
Drie keer per jaar evalueert de StudieMax-begeleider de voortgang van de leerling.
Een StudieMax-leerling komt één uur in de week. Als het nodig en gewenst is, kan een leerling zich ook voor twee uur inschrijven.

Ouders (en eventueel de intern begeleider of leerkracht) kunnen het werk van StudieMax op de voet volgen. U kunt inloggen in ons Digidossier, waarin we na elke bijles noteren wat een leerling heeft gedaan. Ook maken we notities over het functioneren van een leerling. We letten op concentratie, inzet en vaardigheid. Zo ontstaat in het Digidossier een overkoepelend leerbeeld waar ouders, de school, StudieMax en de leerling zelf baat bij hebben.